Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết KNTC về bầu cử

Xây dựng kế hoạch tiếp công dân

Thứ Sáu, 11/03/2011 11:07

(PL&XH) - Ngày 9-3, Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) về bầu cử đã họp bàn Kế hoạch Tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.


Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo giải quyết KNTC về bầu cử yêu cầu: Khi xây dựng kế hoạch cần bám vào mục đích, yêu cầu của Tiểu ban là thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; giữ vững an ninh trật tự; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Chủ động triển khai tổ chức tiếp công dân, thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xử lý các đoàn KNTC đông người, phức tạp; việc giải quyết KNTC liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND và công tác bầu cử của TP phải kịp thời, chính xác, khách quan…

Phần nội dung thực hiện cần tách ra làm rõ hai vấn đề: Công việc liên quan trực tiếp đến bầu cử và những công việc liên quan, phục vụ cho công tác bầu cử. Đặc biệt chú ý, ban hành kế hoạch kèm theo hướng dẫn để các đơn vị làm cơ sở trong quá trình thực hiện, đỡ phải tra cứu nhiều.

    Vân Hà

Đọc nhiều