"Bầu" Đức nhận lương "khủng" nhất 2013 "Bầu" Đức nhận lương "khủng" nhất 2013

Lương, thưởng đối với lãnh đạo và CEO của các doanh nghiệp đại gia chỉ được coi là mức thu nhập tượng trưng, còn thực chất tiền chảy vào túi họ vẫn là lợi nhuận thu được từ hoat động kinh doanh.

Xem theo ngày:

Đọc nhiều

Góc ảnh

Tiêu điểm