plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo

Theo quy định tại Điều 29 Luật đất đai năm 2013, Bản đồ hành chính được xác định như sau:

Thêm vào đó, đối tượng ưu tiên cũng bị thu hẹp theo hướng công dân nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự;...

Giá trị bồi thường, hỗ trợ dựa trên cơ sở giá xây dựng mới nhà ở. Mức cao nhất là 7,25 triệu đồng/m2 sàn...