plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo

Đề xuất rà soát, hoàn thiện các khoản phí, lệ phí

(PL&XH) - Ngày 7- 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí trên địa bàn Thủ đô.

Theo quy định tại Điều 29 Luật đất đai năm 2013, Bản đồ hành chính được xác định như sau:

Thêm vào đó, đối tượng ưu tiên cũng bị thu hẹp theo hướng công dân nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự;...

Giá trị bồi thường, hỗ trợ dựa trên cơ sở giá xây dựng mới nhà ở. Mức cao nhất là 7,25 triệu đồng/m2 sàn...